Personvern


Informasjon om personvern for kundene til World Visitor AS

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan World Visitor AS behandler dine personopplysninger, og hvordan personopplysningene dine sikres. Du får informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, til hvilken tid og av hvilken grunn. I tillegg gir vi deg informasjon om rettighetene dine og ytterligere informasjon som kreves av EUs Personvernforordning (GDPR) og norsk personvernlovgivning.

World Visitor AS vil ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen uten ditt samtykke eller uten å informere deg om dette. I slike tilfeller vil omfanget av behandlingen avhenge av innholdet i ditt samtykke.

 
 

I. Omfanget av behandlingen, bruksformål og utlevering av personopplysninger

1. Din reise

Når du bestiller en reise via World Visitor AS, samler vi de nødvendige personopplysningene for å gjennomføre turen med hjelp av autoriserte og kontrollerte tjenesteleverandører. Dette gjelder spesielt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, reiseopplysninger (ankomst- og avreisedag, avreiseflyplass eller bussholdeplass) samt bestillingsdata (valgt tur, eventuelt utvidelsesuke). Merk at det er nødvendig for World Visitor AS å behandle nevnte personopplysninger for å kunne gjennomføre kontrakten med deg. Konsekvensene av å ikke gi slike opplysninger er at vi ikke kan oppfylle avtalen som er inngått med deg.

For å gjennomføre reisen, overfører vi de nødvendige opplysningene til et lokalt firma som er vår samarbeidspartner og som håndterer reisen på destinasjonen, samt andre underleverandører. Dette inkluderer overføring i den utstrekning som er nødvendig for dette formålet, til selskapene som er involvert i gjennomføringen av reisen, for eksempel flyselskapet, eventuelt busselskapet (til hotellet eller annen bussreise) eller til hotellet for de kommende overnattingene. Dersom ditt reisemål ligger utenfor EU/EØS, vil både samarbeidsfirmaet og de andre nevnte tjenesteyterne har hovedkontor utenfor EU/EØS. Ved overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS, vil World Visitor AS sikre en forsvarlig behandling av dine personopplysninger, herunder ved bruk av EUs Standardvilkår eller ved overføring til land som gjennom EU-kommisjonens beslutning anses for å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

Hvis du benytter deg av muligheten til å sende oss en forespørsel via e-post eller vårt kontaktskjema, samler vi inn opplysningene som du har oppgitt til oss, for å behandle forespørselen din, herunder for å svare på enhver forespørsel om å kontakte deg eller oppfylle dine andre forespørsler om informasjon eller forespørsler om overføring av materialer (for eksempel katalogbestillinger).

Opplysningene fra bestillingen av reisen blir også brukt til en eventuell nødvendig håndtering av garantitilfeller eller andre reklamasjoner. I tillegg kan disse opplysningene også gis videre til eksterne finanskontrollører og/eller regnskapsførere for rådgivnings- eller kontrollformål.
Personopplysningene lagres i henhold til lovbestemte oppbevaringsplikter, blant annet iht. til § 13 i bokføringsloven, og blir slettet etter at de lovbestemte oppbevaringspliktene er utløpt.

 
2. Om kommersiell bruk av personopplysninger

World Visitor AS samt våre kontrollerte tjenesteleverandører (f.eks. brevbutikker) bruker navn og adresse, data fra reisebestillingen, og personopplysningene vi samler inn ved bruk av våre tilbud/tjenester for videre tiltak for kundekontakt og kundereaktivering. Dette omfatter sending av ytterligere informasjon om interessante produkter og tjenester via post, eller sending av kuponger via post. Slik gjør World Visitor AS kundene sine oppmerksomme på ytterligere interessante alternativer for ferien deres, og kan dermed oppnå en langsiktig kunderelasjon. Det skjer ingen overføring av personopplysninger til tredjeparter for reklameformål. Telefonnummer og e-postadresse brukes kun for reklameformål dersom den registrerte har samtykket til dette. World Visitor AS vil kun benytte e-postadressen til å markedsføre egne, lignende produkter, med mindre du har samtykket til å motta reklame fra tredjeparter. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake eller motsette deg den kommersielle bruken av dine personopplysninger, og du blir informert om dette både ved innsamlingen av personopplysningene, samt i enhver salgsfremmende kommunikasjon.

World Visitor AS behandler også bestillingsdataene og dataene som en del av bruken av tilbud/tjenester på nettet (egne nettsteder) for individuell utforming av reisebestillingen din, for å kunne forbedre tjenestene våre og gi deg tilbud som er mer tilpasset dine interesser, herunder gjennom profilering. Vi bruker personopplysningene til bestilling av reisen samt i sammenheng med bruk av tilbud/tjenester for å kunne gi deg god støtte med bestillingen din, og for gjøre deg oppmerksom på interessante reisemål fra vårt tilbud. Gjennom denne behandlingen kan vi gi deg personlige tilbud (via våre nettsider, e-post eller i forbindelse med postreklame) for å vise deg produkter som vi antar at du har interesse for. Vi behandler disse personopplysningene under et pseudonym for å overholde dine legitime interesser for personvern. Dette innebærer at opplysningene ikke kan knyttes til deg som enkeltperson uten bruk av tilleggsopplysninger som lagres atskilt og er underlagt tilstrekkelige sikkerhetstiltak.

 
3. Abonnering av et e-postnyhetsbrev

Vi sender deg et nyhetsbrev via e-post etter du har gitt ditt samtykke til dette. Samtykket inkluderer også en personalisering av nyhetsbrevet.

Vi sender deg et nyhetsbrev via e-post etter du har gitt ditt samtykke til dette. Samtykket inkluderer også en personalisering av nyhetsbrevet.

 
4. Anbefalinger fra kunder

Hvis kundene våre verver mulige interessenter for tilbudene våre, samler vi inn personopplysningene som er blitt oppgitt til oss for å skaffe nye kunder. Vi behandler og bruker navn og postadresse kun til å sende ut katalogene våre. Til dette formålet kan vi gi opplysningene dine videre til de respektive tjenesteleverandørene eller serviceteamet. Hvis interessentene ikke har noen interesse i tjenestene våre, blir ingen flere kataloger sendt ut. Vi er også forpliktet til å informere den personen du har oppgitt, at du har gitt adresseopplysningene til oss. Vi lagrer dine opplysninger (informasjon om interessenten og det faktum at du har anbefalt interessenten) for bevis i inntil ett år. Rettslig grunnlag for behandlingen er: Art. 6 § 1 f GDPR.

 
 

II. Rettslig grunnlag for behandlingen

Behandlingen foregår på følgende juridiske grunnlag:
  • for å kunne gjennomføre kontrakten, inkludert fakturering, klagebehandling / garanti: Art. 6 [1]b GDPR
  • for kommersiell bruk av personopplysninger (herunder markedsføring per post), inkludert profilering knyttet til dette: Art. 6 [1]f GDPR
  • E-postreklame: Art. 6 [1]a GDPR, innenfor rammen av e-handelsloven § 13 og markedsføringsloven § 15
  • Telefonreklame: Art. 6 [1]a GDPR, innenfor rammen av markedsføringsloven.
 
 

Hvem har tilgang til disse opplysningene?

Opplysningene er tilgjengelig for våre pålitelige og ansvarsbevisste underleverandører som hoteller, flyselskap, transfer-selskap samt leverandørene av utfluktene i forbindelse med reisen.
 
 

III. Oppbevaring av dine personopplysninger

World Visitor AS vil oppbevare dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formål som beskrevet over. Dette innebærer at personopplysninger som kun benyttes til å gjennomføre avtalen med deg, normalt vil slettes når avtalen er gjennomført. Som angitt over, vil imidlertid noen personopplysninger kunne beholdes utover denne perioden for markedsføringsformål, blant annet avhengig av hva du har samtykket til. Merk også at rettslige forpliktelser som påhviler World Visitor AS, som f.eks. lagring i henhold til regnskapslovgivning, kan medføre fortsatt lagring av dine personopplysninger. Fortsatt lagring kan også være nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av World Visitor AS, herunder når fortsatt lagring er nødvendig for at World Visitor AS skal kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.
 
 

IV. Dine rettigheter som registrert

Alle registrerte har følgende rettigheter:
  • en rett til informasjon (art. 15 GDPR)
  • en rett til korrigering av feil i egne personopplysninger (art. 16 GDPR)
  • en rett til sletting, ofte omtalt som retten til «å bli glemt» (art. 17 GDPR)
  • en rett til begrensning av behandling av personopplysninger i visse tilfeller (art. 18 GDPR)
  • en rett på dataportabilitet (art. 20 GDPR).

Du kan motsette deg behandling av personopplysninger for salgsfremmende formål, inkludert profilering knyttet til direkte reklamering, når som helst uten å oppgi en grunn.

I tillegg har den registrerte også en generell innvendingsrett av grunner knyttet til vedkommendes særlige situasjon, (se art. 21 § 1 GDPR).

Forutsatt at behandlingen er basert på samtykke, kan dette samtykket til enhver tid trekkes tilbake, med virkning for fremtiden.

Ta kontakt via e-post på personvern@worldvisitor.no for å utøve disse rettighetene.

Videre kan du sende inn en klage på World Visitor AS sin behandling av personopplysninger til relevant tilsynsmyndighet.

 
 

V. Generell informasjon

Den ansvarlige når det gjelder denne personvernerklæringen er World Visitor AS, Postboks 4814 Nydalen, 0422 Oslo, Norge.

Hvis du har spørsmål om World Visitor AS sin behandling av personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du ta kontakt på følgende e-postadresse: personvern@worldvisitor.no.